За нас

Българската макроикономическа асоциация е създадена на 16 юни 2003 година и регистрирана от съда на 03 юли 2003 година (ФД 7186/2003 на СГС).

 

Мисия

Българска макроикономическа асоциация е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област.


За целта Българска макроикономическа асоциация:
    - Осъществява контакти и сътрудничество с организации, институции
       и физически и юридически лица в страната и в чужбина, работещи по
       същите проблеми;

    - Разработва научни и учебни програми за популяризация на
      макроикономическите идеи;

    - Организира и провежда симпозиуми, семинари, дискусии, лекции,
      конференции и други национални и международни срещи с
      информационен и образователен характер, насочени към постигане
      идеалните цели на сдружението.

 

Уставът на БМА е достъпен тук