Шеста годишна среща и общо събрание на БМА

На 28 март 2009 се проведе шестата годишна среща и общо събрание на Българската макроикономическа асоциация.

На годишната среща бяха обсъдени следните теми:

- ERM II, Еврозона, Евроизация: проблемите и опциите пред България

- България и световната финансово-икономическа криза – процеси и политики

В рамките на годишната среща бяха връчени наградите от ежегодния конкурс за студентско есе като победителят в конкурса представи есето си пред членовете на БМА.

Общото събрание одобри годишния отчет и финансовия отчет на БМА и прие 7 нови членове на асоциацията. Беше избран управителен съвет в състав: Георги Ганев, Калин Христов, Георги Ангелов, Петър Чобанов, Йордан Матеев.