Реултати от конкурса за студентско есе 2007

 

Реултати от конкурса за студентско есе 2007

Темата на есето за 2007 година беше:

"Европейският съюз – съюз на икономическите свободи или съюз на субсидиите"

 

 

 

Първо място – Методи Лазаров (есето в pdf)

 

 

Второ място – Алекси Дамянов (есето в pdf)

 

 

Трето място – Красен Йотов (есето в pdf)