Годишна конференция и общо събрание на БМА 2011

На 9 април 2011 се проведе осмата годишна конференция и общо събрание на Българската макроикономическа асоциация. 

На годишната конференция бяха включени три панела:

  • презентация и дискусия - Петър Станков: "Дерегулиране, икономически растеж и ускоряване на растежа" (презентацията е достъпна тук на Pdf). 
  • презентация и дискусия - Георги Ганев: "Датиране на бизнес цикъла в България" (презентацията е достъпна тук на Pdf). 
  • презентация и дискусия - Десислава Николова: "Валутният курс на лева и конкурентоспособността на българската икономика" (презентацията е достъпна тук на Pdf). 

 

В рамките на годишната конференция беше връчена наградата от ежегодния конкурс за студентско есе като победителят в конкурса представи есето си пред членовете на БМА.

Общото събрание одобри годишния и финансовия отчет на БМА. Членовете на управителния съвет бяха освободени от отговорност за изтеклия период и преизбрани. Управителният съвет представи доклад до общото събрание за новоприетите членове - обновеният списък на членовете е достъпен тук. Общото събрание обсъди и одобри предложение за създаване на Комитет за датиране на бизнес цикъла.