БМА - годишна среща и общо събрание

Уважаеми членове на БМА,

Имам удоволствието да ви поканя на петата годишна среща и общо събрание на Асоциацията. Те ще се проведат на 28 март 2009 от 10:00 часа в заседателната зала на Агенцията за икономически анализи и прогнози на ул. Аксаков 31, ет. 6 (общото събрание е обявено в Държавен Вестник, бр. 11 от 2009-02-10, стр. 180, за 14:00 часа).

След одобрението за миналогодишния формат на задълбочени дискусии по няколко теми, решихме да го повторим и тази година. Първата тема, която предлагаме, е буквално продължение на последната тема от миналата година – някои неща си остават важни. Втората е естествено доминиращата тема свързана с кризата. Третата е продължение на дискусията по реформиране на важни сектори, но е само условна – ако за нея стигне време след втората тема, която може да продължи значително. Ето и самите теми:

- ERM II, Еврозона, Евроизация: проблемите и опциите пред България

- България и световната финансово-икономическа криза – процеси и политики

- (евентуално!) Българската енергетика в близко и по-далечно бъдеще

С удоволствие ще разгледаме предложения за други теми за дискусия. Предлагаме форматът на тези дискусии да е 10 минути въвеждане в темата и задаване на основни тези, 7 минути за дискусант да развие контратези, след което свободна дискусия с модератор.

Разбира се, ако някой от нашите членове би искал да представи свои разработки, изследвания или идеи пред нас, ще бъде включен в програмата – според добре известното ви условие представяната работа да не е публикувана преди миналогодишната среща.

Много се надяваме да ни изпратите идеи за дискусии и предложения за презентации, които да направят срещата ни по-интересна.

Очакваме ви,


Георги Ганев, председател на УС на БМА