Книга: Икономика на "Възродителния процес"

„Възродителният процес“ (1984-1989 г.) е оставил дълбок коловоз в българската колективна памет. Волно или неволно, обществото се връща към него по различни поводи, за да установи всеки пътколко разнопосочни са реалиите на този  непознат по замахаси епизод на зловещосоциално инженерство.Асимилационната кампания срещу турското малцинство в страната и крахът на начинанието са осмисляниот не една гледна точка, но в знанието за събитията все още остават сиви зони.

Книгата навлиза впо-слабо проученитеикономически пластове, прочитайки случилото се през неговите стопански аспекти.Тя търси да структурира и оразмерицената, платеназа агресивната политика спрямо българските турци. В общ план „Възродителният процес“изпъква най-вече като решаващ катализатор на Големия взрив, довел до окончателния разпад на комунистическия режим у нас. Под напора на острия етнически конфликт системата се срива в условия, които едновременно разлагат необратимо плановия стопански ред и възкресяват най-ретроградните методи на „военния комунизъм“. Апейзажът след битката оставя наследство, повлияло осезаемо върху стопанската култура на последвалия преход.

Книгата е издадена в поредицата „Изследователски форум“ на Центъра за академични изследвания София.

 

Румен Аврамов (Център за академични изследвания София) е икономист и стопански историк. Автор на Стопанският ХХ век на България (2001);Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало (2007);Пари и де/стабилизация в България, 1949-1989 (2008);„Спасение“ и падение. Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944 (2012). Издал е сборници с архивни документи на Българска народна банка и (заедно с Надя Данова) за депортирането през март 1943 г. на евреите от Беломорска Тракия, Македония и Пирот. Представил на съвременната читателска публика икономическото творчество на Стоян Бочев (1881-1968) и Асен Христофоров (1910-1970).