Конкурс за студентско есе 2013

 

 

Българската Макроикономическа

Асоциация


 

Обявява десетия годишен

 

Конкурс за студентско есе

 

на тема

 

"Бъдещето на ЕС: единни в централизацията или единни в разнообразието"В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.

На победителя ще бъде дадена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2013 г.


Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 28 февруари 2013 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org