Седма годишна конференция и общо събрание на БМА

На 27 март 2010 се проведе седмата годишна конференция и общо събрание на Българската макроикономическа асоциация.

 

На годишната конференция беше обсъдена темата "Фискални правила". Основната презентация беше представена от Ивайло Николов (презентацията е достъпна тук на Pdf). 

В рамките на годишната конференция беше връчена наградата от ежегодния конкурс за студентско есе като победителят в конкурса представи есето си пред членовете на БМА.

 

Общото събрание одобри годишния и финансовия отчет на БМА и прие 16 нови членове на асоциацията както и двама почетни членове - Пирита Сорса и Николай Неновски.Членовете на управителния съвет бяха преизбрани. Бяха приети промени в устава на БМА, а размерът на членският внос беше фиксиран на 50 лв годишно. Неплатилите членски внос за 2009 година загубиха членството си в БМА, както е според устава. Обновеният списък на членовете е достъпен тук.