БМА ще изпраща млади учени на среща с Нобелови лауреати по икономика

 

БМА ще изпраща млади учени на среща с Нобелови лауреати по икономика

Български учени ще могат да вземат участие в срещи с Нобелови лауреати по икономика благодарение на споразумение, чийто български партньор е Българската макроикономическа асоциация. Още на следващата пета по ред среща с Нобелови лауреати по икономика през 2014 година ще могат да участват 2-4 млади учени от български университети и институти, като БМА и фондация Линдау ще покрият по 50% от разходите.

Българската макроикономическа асоциация подписа меморандум за разбирателство с Council for the Lindau Nobel Laureate Meetings и Foundation Lindau Nobelprizewinners Meetings at Lake Constance. Споразумението предвижда БМА да организира селекцията на 2-4 млади изследователи в областта на икономиката, които да участват в срещата с Нобелови лауреати по икономика. Селекцията ще се извършва от комитет, определен от БМА, който ще следва критериите за селекция и академични стандарти установени от съвета на Линдау. Следващите срещи ще се проведат през 2014 и 2017 година.


За срещите
Срещите с Нобелови лауреати в Линдау са организирани за първи път през 1951 г., когато са поканени седем Нобелови лауреати да изнесат лекции пред международна аудитория, слагайки начало на една традиция, която продължава повече от половин век. Първоначално на Срещите в Линдау са канени само Нобелови лауреати по медицина, но скоро след това са организирани срещи и с Нобелови лауреати по физика и химия. От 2004 г. се организират срещи с Нобелови лауреати по икономика.

През 2011 година на четвъртата среща с Нобелови лауреати по икономика участват 359 млади учени от 65 страни, избрани измежду 5000 кандидати. На срещата участват 17 Нобелови лауреати по икономика, сред които Робърт Мъндел, Джордж Акерлоф, Джон Наш, Едмунд Фелпс, Майрън Шолс, Джоузеф Щиглиц, Уилям Шарп и др. Срещата се състоя от 23 до 27 август в Линдау, Германия.

Членове и учредители на Фондацията Линдау, която финансира тези срещи, са само Нобелови лауреати, а основни спонсори са големи немски компании. Съветът по организирането на Срещите в Линдау е с председател графиня Бетина Бернадот, дъщеря на основателя на срещите граф Ленарт Бернадот, който е внук на крал Густав V, първият крал на Швеция, който връчва Нобелови награди.

Интернет страница: www.lindau-nobel.org


За БМА
Българска макроикономическа асоциация е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област. Вече 10 години БМА организира семинари и конференции, както и ежегоден конкурс за студентско есе. Последните дискусии, организирани от БМА включват среща с Аджай Чопра, зам-изпълнителен директор на МВФ за Европа, дискусия с Кевин Дауд за глобалната криза, дискусия за "Еволюция на еврозоната, вкл. банков съюз", както и дискусия на тема "Фискални мултипликатори: глобална и национална перспектива". Интернет страницата на БМА е www.bma-bg.org