БМА избира млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

 

БМА избира млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

 

Българската макроикономическа асоциация обявява конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Петата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 19 до 23 август 2014 г. Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация Линдау.

Срокът за кандидатстване е 4 декември 2013 г.

Кандидатите трябва да докторанти или завършили докторска степен в рамките на 5 години, или млади и висококвалифицирани икономисти от централни банки и финансови институции. Те трябва да са на възраст до 30 години, да пребивават постоянно в България, да не са участвали в предишни срещи на Линдау и да владеят английски език.

Пълните условия на конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани тук (Pdf):

http://bma-bg.org/assets/var/docs/lindau/BMA-Lindau.pdf

 

 

За срещите

Срещите с Нобелови лауреати в Линдау са организирани за първи път през 1951 г., когато са поканени седем Нобелови лауреати да изнесат лекции пред международна аудитория, слагайки начало на една традиция, която продължава повече от половин век. Първоначално на Срещите в Линдау са канени само Нобелови лауреати по медицина, но скоро след това са организирани срещи и с Нобелови лауреати по физика и химия. От 2004 г. се организират срещи с Нобелови лауреати по икономика.

През 2011 година на четвъртата среща с Нобелови лауреати по икономика участват 359 млади учени от 65 страни, избрани измежду 5000 кандидати. На срещата участват 17 Нобелови лауреати по икономика, сред които Робърт Мъндел, Джордж Акерлоф, Джон Наш, Едмунд Фелпс, Майрън Шолс, Джоузеф Щиглиц, Уилям Шарп и др. Срещата се състоя от 23 до 27 август в Линдау, Германия.

Членове и учредители на Фондацията Линдау, която финансира тези срещи, са само Нобелови лауреати, а основни спонсори са големи немски компании. Съветът по организирането на Срещите в Линдау е с председател графиня Бетина Бернадот, дъщеря на основателя на срещите граф Ленарт Бернадот, който е внук на крал Густав V, първият крал на Швеция, който връчва Нобелови награди. Интернет страница: www.lindau-nobel.org

 

За БМА

Българска макроикономическа асоциация е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област. Вече 10 години БМА организира семинари и конференции, както и ежегоден конкурс за студентско есе. Последните дискусии, организирани от БМА включват среща с Аджай Чопра, зам-изпълнителен директор на МВФ за Европа, дискусия с Кевин Дауд за глобалната криза, дискусия за "Еволюция на еврозоната, вкл. банков съюз", както и дискусия на тема "Фискални мултипликатори: глобална и национална перспектива". Интернет страницата на БМА е www.bma-bg.org