Годишна среща и общо събрание на БМА 2010

 

Управителният съвет на БМА има удоволствието да ви покани на седмата годишна среща и общо събрание на Асоциацията. Те ще се проведат на 27 март 2010 от 10:00 часа в залата на Института за пазарна икономика на бул. ”Патриарх Евтимий” 22, ет.3. (вратата на входа на сградата се отваря като се завърти дръжката)

 

Дневен ред

10.00  Годишна среща на БМА
  • основна тема за обсъждане: Фискални правила
  • основна презентация: Ивайло Николов
  • дискусия

11.45 Награда за студентско есе 2010

Почивка

12.00 Общо събрание

 

---

Поканата за общото събрание на БМА е публикувана в Държавен вестник, Брой 13, 16.02.2010, стр. 85 със следния текст:

10. – Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в София, залата на Института за пазарна икономика, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г. и доклад за финансовото състояние; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет за изминалия период на 2009 – 2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промени в устава на сдружението; 5. приемане на нови членове; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно, на същото място и при същия дневен ред.