Дискусия за ERMII и фискалната политика

 

На 16 юли 2010 г. БМА организира БМА организира дискусия на тема "Необходима ли е пътна карта за членството на България в ERMII". Основна презентация направи Цветан Манчев (подуправител на БНБ в периода 2003-2009, преподавател в СУ).

Основна тема на дискусията беше членството на България в ERMII и необходимата фискална политика, за да се достигне до такова членство. Въпреки различията в мненията по въпроса за ERMII и еврозоната, много от участниците изказаха подкрепа за спазване на правила в макроикономическата политика, включително въвеждане на фискално правило (някои участници предпочитат наименованието "фискален борд", но други са против това название). Дискусията обсъди и проблемите, бъдещето и разширяването на еврозоната, и как те засягат България в настоящата среда.