Реултати от конкурса за студентско есе 2008

 

Реултати от конкурса за студентско есе 2008

Темите на есето за 2008 година бяха:

 

Какво e здрав разум в икономическата политика: казусът България?

или

 

Икономика на климата: природа, хора, ресурси

 

 

Тази година журито присъди две втори места:

 

Райна Йосифова (есето в pdf) и Мирослав Марчевски (есето в pdf)