Конкурс за студентско есе 2009

Разпечатайте обявата - в Pdf формат

 

 

Българската

Макроикономическа

АсоциацияОбявява


Конкурс за студентско есе

Теми:


Глобалната финансова криза от 2007г. - 2008г. - криза на капитализма, криза на държавното управление на икономиката или криза на човешкото знание за светаВ конкурса могат да участват всички български студенти (обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в наши и чуждестранни университети), които имат интерес в областта нa макроикономиката.


Кандидатите трябва да покажат:


  • много добри познания по отношение на българската икономика;

  • умения за боравене с формални модели;

  • използване и цитиране на подходяща литература;

  • оригиналност в стила;

  • убедителност на изложението;

  • есетaта могат да бъдат написани на български или на английски език;

  • есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.


Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската Макроикономическа Асоциация (БМА).


Наградата за победителя ще бъде в размер на 1000 лв.


На номинираните студенти ще бъде предоставена възможност да представят своите есета на Годишната конференция на Българската Макроикономическа Асоциация през месец март 2009 г.


Есетата трябва да се изпращат на е-mail: verdji@gmail.com.

Крайният срок е 01.03.2009 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org.За повече информация и въпроси можете да се свържете с техническия секретар на БМА,

Вергиния Генова, на горепосочения e-mail.