Конкурс за студентско есе 2011

Разпечатайте обявата - в Pdf формат

 

Българската Макроикономическа

Асоциация


 

Обявява осмия годишен

Конкурс за студентско есе


На тема

"Знаем ли какви трябва да бъдат държавните разходи за образование и наука?”



В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература; оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Наградата за победителя e в размер на 750 лв.

На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през месец март 2011 г.


Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 28 февруари 2011 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org