Резултати от конкурса за студентско есе за 2015 година

Резултати от конкурса за студентско есе за 2015 година 
 
Темата на конкурса за есе за 2015 година беше:
 

"Икономика с дефлация - дълг, конкурентоспособност и растеж " 

 

В конкурса през 2015 година участваха общо 24 есета.

Победител в конкурса е: Андриан Ямболов (есето в pdf)

 

Есета на останалите финалисти:

Здравка Николова  -  (есето в pdf)

Атанас Пеканов (есето в pdf)

Данаил Василев (есето в pdf)

Елизабет Асенова  (есето в pdf)