Годишна конференция на БМА 2012

 

На 22 април 2012 година се проведе деветата годишна конференция на Българската макроикономическа асоциация.

Бяха включени следните теми:

  • презентация и дискусия - Мирослав Матеев, On the Growth of Small and Medium Sized Enterprises in Central and Eastern Europe: A Dynamic Panel Analysis (презентацията е достъпна тук на Pdf). 
  • презентация и дискусия - Калоян Ганев, Модел за оценка на ефектите от средствата по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС върху българската икономика (презентацията е достъпна тук на Pdf). 
  • презентация и дискусия - Любен Иванов, Информационни технологии в преподаването на икономика - един пример от Стопанския факултет

 

В рамките на годишната конференция беше връчена наградата от ежегодния конкурс за студентско есе като победителят в конкурса представи есето си пред членовете на БМА.