БМА обяви номинация за Линдау

 

БМА номинира кандидат за срещата с Нобелови лауреати по икономика от 19 до 23 август 2014

 

 

През ноември 2013 г. Българската макроикономическа асоциация обяви конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Петата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 19 до 23 август 2014 г. Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация Линдау.

В рамките на обявения срок беше получена една кандидатура - от Антон Герунов.

Комитетът по селекция на БМА на свое заседание на 10 декември разгледа документите на Антон Герунов и реши, че кандидатурата отговаря на всички критерии. С единодушно решение комитетът номинира Антон Герунов за участие в Петата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия). Финалното решение за избора на кандидати от всички страни ще се вземе от Линдау.