Конкурс за студентско есе

Българската Макроикономическа

Асоциация

 

Обявява за единадесета поредна година


BMA
 

Конкурс за студентско есе

 

на тема

"Могат ли и как бедните страни да станат богати?"


В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.

Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.

Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.

Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.

На победителя ще бъде предоставена възможност да представи своето есе на конференция на Българската макроикономическа асоциация през 2014 г.


Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Крайният срок е 10 март 2014 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org