Резултати от конкурса за студентско есе за 2014 година

Резултати от конкурса за студентско есе за 2014 година 
 
Темата на конкурса за есе за 2014 година беше:
 

"Могат ли и как бедните страни да станат богати?" 

 

В конкурса през 2014 година участваха общо 31 есета.

Победител в конкурса е: Георги Демирев (есето в pdf)

 

Есета на останалите финалисти:

Здравка Николова  - второ място и поощрителна награда (есето в pdf)

Николай  Василев (есето в pdf)

Мария Неева (есето в pdf)

Деляна Иванова  (есето в pdf)

 

 

winner 

 

winner1