Членове на Управителния съвет

Васил Караиванов - председател на УС

Калоян Стайков - заместник-председател на УС

д-р Александър Василев - член на УС

Асенка Христова - член на УС

доц. д-р Силвия Трифонова - член на УС