Членове на Управителния съвет

Васил Караиванов - председател на УС

Калоян Стайков - заместник-председател на УС

Велин Пеев - член на УС

Асенка Христова - член на УС

Силвия Трифонова - член на УС