Новини

Покана: Общо събрание БМА 2023

18/08/2023

УС на БМА свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 25.09.2023 г. в 18.00 ч.

Покана: Общо събрание БМА 2020

26/02/2020

УС на БМА свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 28.03.2020 г. в 10.30 ч.

БМА избира млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

04/11/2019

Покана: Общо събрание БМА 2018

13/04/2018

УС на БМА свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 12.05.2018 г. в 10.00 ч.

Обява: Конкурс за студентско есе на БМА за 2018 г.

02/04/2018

Победителят ще получи награда в размер на 600 лв., а класираният на второ място ще получи поощрителна награда в размер на 300 лв. Крайният срок е 24 май 2018 г.

БМА изпраща млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

08/06/2017

Българската макроикономическа асоциация (БМА) избра трима млади учени от България за участие в Шестата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 22 до 26 август 2017 г.

Резултати от конкурса за студентско есе на БМА за 2017 година

30/05/2017

Темата на конкурса за студентско есе на БМА за 2017 година беше: Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?

Покана: Общо събрание БМА 2017

13/04/2017

УС на БМА свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 20.05.2017 г. в 10.00 ч.

Обява: Конкурс за студентско есе на БМА за 2017 г

29/03/2017

Победителят ще получи награда в размер на 600 лв., а класираният на второ място ще получи поощрителна награда в размер на 300 лв. Крайният срок е 10 май 2017 г.

Резултати от конкурса за студентско есе на БМА за 2016 година

19/07/2016

Темата на конкурса за есе за 2016 година беше: В търсене на бърз икономически растеж след "Голямата рецесия"

БМА избира млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

30/06/2016

Българската макроикономическа асоциация обявява конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Шестата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 22 до 26 август 2017 г.

„Моделиране на търсенето и предлагането на труд за нуждите на политиката на пазара на труда: подходи, решения и случая на българския пазар на труда“

01/03/2016

На 26 януари 2016 г. Българска макроикономическа асоциация организира

"Устойчив ли е държавният дълг на България"

15/12/2015

На 1 декември 2015 г. (вторник) се проведе дискусия на тема: "Устойчив ли е държавният дълг на България"

Икономически и фискални ефекти от очакваните решения на КЕВР в енергетиката

10/08/2015

На 15 юли 2015 г. се проведе дискусия на тема

Общо събрание на БМА за 2015 година

11/06/2015

Общото събрание на членовете, редовно свикано според ЗЮЛНЦ и устава на БМА, се проведе на 23.05.2015 година.

Участието на БМА в Линдау

01/06/2015

Трима представители на БМА участваха в среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау

10-та конференция на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа

10/05/2015

Организационният комитет на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа

Парична и икономическа статистика на Югоизточна Европа от XIX век до Втората световна война

23/01/2015

В юбилейната 135-а годишнина от учредяването на Българската народна банка

Банкови кризи

09/11/2014

БМА организира конференция на тема "Банкови кризи"

In Memoriam

13/10/2014

Венцислав Антонов

Предизвикателствата пред електроенергийния сектор в страната

08/08/2014

Дискусия на БМА

За биткойн

08/08/2014

Дискусия на БМА

Ефектът от плоския данък върху благосъстоянието в България

23/04/2014

Българска макроикономическа асоциация организира презентация-дискусия на тема

"Защо нациите успяват или се провалят? Поглед към България"

23/04/2014

"Защо нациите успяват или се провалят? Поглед към България"

9-та конференция на Югоизточната мрежа за парична история

14/04/2014

9-та конференция на Югоизточната мрежа за парична история

Дискусия за Китайския юан

12/03/2014

Ренминби

Представяне на книга

12/03/2014

Калоян Симеонов

Дискусия на БМА

12/03/2014

Как да спрем гравитацията

Представяне на книга

28/09/2013

"Брутният вътрешен продукт на България 1870 - 1945 г." от доц. д-р Мартин Иванов

Общо събрание и извънредно общо събрание

24/07/2013

На 23 март 2013 година се проведе

Книга на Румен Аврамов онлайн

18/01/2013

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало

Нова книга на Мартин Иванов

05/12/2012

Брутният вътрешен продукт на България 1870-1945 г.

Дискусия на БМА

02/12/2012

Фискални мултипликатори: глобална и национална перспектива

Ново изследване на Николай Неновски

02/12/2012

University efficiency and public funding for higher education in Bulgaria

Дискусия на БМА

02/12/2012

Еволюция на еврозоната, вкл. банков съюз

Ново изследване на проф. Мирослав Матеев

12/10/2012

Do Central and Eastern European Countries Posses FDI Advantages

Дискусия с Кевин Дауд

12/10/2012

на 2 юли се проведе дискусия с проф. Кевин Дауд

Лекция на Аджай Чопра

12/10/2012

на 8 май се проведе дискусия с Ajai Chopra, IMF

Общо събрание - 22 април 2012

12/10/2012

На 22 април се проведе годишно общо събрание

Нови изследвания на Николай Неновски

08/06/2012

три изследвания

"СПАСЕНИЕ" и ПАДЕНИЕ Микроикономика на държавния антисемитизъм в България 1940-1944г

21/03/2012

Нова книга на Румен Аврамов

On the Growth of Micro, Small and Medium-Sized Firms

07/03/2012

Изследване на Мирослав Матеев

Economic discussions at the periphery

07/03/2012

Изследване на Николай Неновски

Семинар на БМА

15/02/2012

Сезонно изглаждане

Дискусия за Гърция

17/01/2012

Гръцката криза: историческа перспектива

CALL FOR PAPERS

27/10/2011

The euro: (Greek) tragedy or Europe’s destiny?

Изследователски семинар

17/02/2011

на 24 януари 2011 се състоя семинар-дискусия за нови изследвания

Whither growth in central and eastern Europe?

17/01/2011

presentation of the recently published report

Бюджетно неутрална стратегия за финансиране на висшето образование

17/01/2011

ново изследване на Александър Александров

Кто кого? Защо България трябва да се откаже от АЕЦ Белене

17/01/2011

ново изследване на Иван Котев и Ян Ондрих

Ново изследване

10/12/2010

на Петър Станков

Ново изследване

23/11/2010

на Георги Ганев

Нови изследвания

09/11/2010

на Петър Чобанов и Николай Неновски

Дискусия за бюджет 2011

09/11/2010

се проведе на 27 октомври 2010

Нови изследвания

15/10/2010

на Николай Неновски

Ново изследване

29/06/2010

на проф. Мирослав Матеев

Икономическа библиотека

25/06/2010

членовете на БМА ползват безплатен абонамент

Тема за обсъждане

07/06/2010

Предложение за създаване на Комитет по датиране на икономическия цикъл

Ново изследване

07/06/2010

България – от членство в ЕС към пълноправно членство в Европейския икономически и паричен съюз

Ново изследване

10/05/2010

на д-р Красен Станчев

Регистрация в НПО портал

28/02/2010

БМА се включи в портала за НПО в България

Нова книга

10/02/2010

"Инвестиции" от Стефан Петранов

Лекция на Томас Визер

04/12/2009

за финансовата криза

Нова книга

04/12/2009

Бизнес елитите на България

Нова книга

02/10/2009

Архивите говорят

Новини - председател и членове

08/07/2009

нов председател и обновен списък на членовете

Ново изследване

10/04/2009

Monetary Regimes in Post-Communist Countries. Some Long-Term Reflections

Ново изследване

23/03/2009

Fixed versus flexible exchange rates

Ново изследване

13/02/2009

За инвестициите във висше образование като антикризисна мярка

Нова книга

30/01/2009

Да останем в България: най-трудният избор?

Дискусия за финансовата криза

27/01/2009

21 януари 2009

Нова книга

23/01/2009

Пари и де/стабилизация в България 1948 - 1989

Ново изследване

20/01/2009

За ползите от данъчна реформа като антикризисна мярка.

Нови публикации

07/08/2008

Working Papers на членове на БМА, публикувани от Bank of Greece

Нова книга

30/06/2008

Нова книга с принос от членовe на БМА

Годишна среща на БМА, 2008

28/03/2008

На 29 март 2008 в Заседателната зала на Агенция за икономически анализи и прогнози ще се проведе петата годишна среща на БМА

Ново изследване на Николай Неновски

20/12/2007

За парите като институция

Нова книга на Николай Неновски

02/12/2007

Паричният ред. Критика на теорията на парите

Приложна икономика

02/09/2007

8 членове на БМА поддържат седмична рубрика във в. Капитал

Нови изследвания на наши членове

02/09/2007

Резултати от конкурса за студентско есе за 2006 година

02/09/2007

Резултати от конкурса за 2005 година

02/09/2007

Резултати от конкурса за студентско есе за 2004 година

02/09/2007

Конкурс за студентско есе на тема:

01/09/2007

“Европейският съюз – съюз на икономическите свободи или съюз на субсидиите”

Резултати от конкурса за студентско есе за 2007 година

01/09/2007

Отчет за дейността на БМА през 2003

01/09/2007

Днес ние провеждаме първото общо събрание на Българската Макроикономическа Асоциация. Събрали сме се да видим какво е направено, къде сме и какво ни предстои като организация.