10-та конференция на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа

Организационният комитет на Мрежата за парична история на Югоизточна Европа (South-East European Monetary History Network – SEEMHN) има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 10-тата годишна конференция на тема "Финансово развитие и икономически растеж в Югоизточна Европа – в историческа и сравнителна перспектива", както и в работния семинар на тема "Балансите на централните банки в дългосрочна перспектива: как се конструират, как да ги четем и какво можем да научим от тях".

Събитията се организират съвместно от Австрийската национална банка и Факултета по стопанка и социална история на Виенския Университет, като конференцията ще се проведе на 1 октомври 2015 г., а работният семинар - на 2 октомври 2015 г., в гр. Виена в Австрийската национална банка. 

Организационният комитет отправя покана към всички изследователи да предоставят резюме (1 страница) на своите нови писмени разработки по съответните теми и кратко CV до 14 юни 2015 г. на имейл адрес: seemhn2015@oenb.at . Авторите на одобрените разработки ще бъдат уведомени не по-късно от 26 юни 2015 г. Избрани разработки ще бъдат публикувани в специален брой на Financial History Review след съкратена процедура по рецензиране. Участието в събитията не е обвързано с представяне на разработка, но подлежи на регистрация.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук.

Повече информация за работния семинар можете да намерите тук.