БМА избира млади учени за участие в среща с Нобелови лауреати по икономика

Българската макроикономическа асоциация обявява конкурс за двама млади учени – икономисти, които ще участват в Шестата среща с Нобелови лауреати по икономика в Линдау (Германия) от 25 до 29 август 2020 г.

 

Разходите по участието им ще се покрият поравно от БМА и фондация Линдау.

 

Срокът за кандидатстване е 12 ноември 2019 г.

 

Кандидатите трябва да са докторанти или завършили докторска степен в рамките на 5 години, или млади и висококвалифицирани икономисти от централни банки и финансови институции. Те трябва да са на възраст до 35 години, да пребивават постоянно в България, да не са участвали в предишни срещи на Линдау и да владеят английски език.

 

Пълните условия на конкурса, изискванията към кандидатите и необходимите документи са публикувани тук (pdf)

 

http://bmabg.s801.sureserver.com/assets/var/docs/lindau/BMA_selection_procedure_Lindau-2020.pdf

  

 

За срещите в Линдау

 

Срещите с Нобелови лауреати в Линдау са организирани за първи път през 1951 г., когато са поканени седем Нобелови лауреати да изнесат лекции пред международна аудитория, слагайки начало на една традиция, която продължава повече от половин век. Първоначално на Срещите в Линдау са канени само Нобелови лауреати по медицина, но скоро след това са организирани срещи и с Нобелови лауреати по физика и химия. От 2004 г. се организират срещи с Нобелови лауреати по икономика.

Членове и учредители на Фондацията Линдау, която финансира тези срещи, са само Нобелови лауреати, а основни спонсори са големи немски компании. Съветът по организирането на Срещите в Линдау е с председател графиня Бетина Бернадот, дъщеря на основателя на срещите граф Ленарт Бернадот, който е внук на крал Густав V, първият крал на Швеция, който връчва Нобелови награди. Интернет страница: www.lindau-nobel.org

  

За БМА

 

Българска макроикономическа асоциация е сдружение, чиято основна цел е да се дискутират макроикономически проблеми, да се разпространяват макроикономически идеи и знания и да се подпомагат и насърчават изследвания в тази област. Вече над 10 години БМА организира семинари и конференции, както и ежегоден конкурс за студентско есе. Интернет страницата на БМА е www.bma-bg.org