Приложна икономика

Вече година и половина осем икономисти - членове на Българската макроикономичесака асоциация, публикуват всяка седмица статия във в. Капитал в едноименната рубрика "Приложна икономика".

Автори в рубриката са:

Георги Ангелов

Георги Ганев

Калин Христов

Петър Чобанов

Борис Петров 

Слави Славов

Димитър Чобанов

Ивайло Николов 

Всички публикувани статии в рубриката могат да се видят на сайта ikonomika.blog.bg