Книга на Румен Аврамов онлайн

Книгата е достъпна безплатно онлайн тук

 

Комуналният капитализъм. Из българското стопанско минало

Румен Аврамов

изд. ФБНК, София, 2007

3 тома, 2196 стр. 

 

Книгата е пътуване из икономическата култура на първия български капитализъм, оформяла се от Освобождението до началото на 40-те години на XX век. Белязана от комунизма и от последвалото отваряне към света, тази култура продължава да се преражда в днешните стопански форми. Проявените в текста, понякога причудливи връзки между вчера и днес водят към отколешни, жилави корени на комуналното (държавно, кланово или колективистично) начало, което не е преставало да руши пълнокръвната конкуренция в икономиката и да твори „панелно” битие.

Погледът към миналото дава незаменима възможност да бъдат откроени причините за натрапчивото разминаване с пазарния еталон. Комуналният капитализъм е размисъл върху този проблем, есе, навлизащо в разнообразни гънки и пластове на „документалната икономика”, съхранена в архивното наследство и в свидетелствата на съвременниците.

Румен Аврамов (1953) е икономист и историк на стопанския живот, автор на множество изследвания, между които Стопанския XX век на България. Работи в Центъра за либерални стратегии. Бил е в Икономическия институт на БАН, заместник председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие, член на Управителния съвет на Българска народна банка.

 

Книгата е достъпна безплатно онлайн тук - http://cls-sofia.org/bg/books/communal-capitalism-23.html