Дискусия на БМА

 

На 31 октомври 2012 г. Българската макроикономическа асоциация организира дискусия на тема "Еволюция на еврозоната, вкл. банков съюз"

Презентация направи Калин Христов.

Бяха обсъдени идеите за създаване на банков съюз в еврозоната в светлината на текущата криза и предисторията на създаването и еволюцията на еврозоната.