Резултати от конкурса за студентско есе на БМА за 2016 година

 

Темата на конкурса за есе за 2016 година беше:

В търсене на бърз икономически растеж след "Голямата рецесия" 

 

 

УС на БМА реши да не присъжда първа награда на обявения конкурс за студентско есе за 2016 г. 

Втора награда се присъжда на Даниел Ангелов (есето в pdf)

Трета награда се присъжда на Славчо Маринов (есето в pdf)

 

 

Българска макроикономическа асоциация

http://www.bma-bg.org/