Дискусия на БМА

 

На 27 ноември 2012 г. Българската макроикономическа асоциация организира дискусия на тема

"Фискални мултипликатори: глобална и национална перспектива"

 

Презентации направиха:

Георги Ганев, СУ и ЦЛС (презентацията в Pdf)

и

Виктор Илиев, БНБ (презентацията в Pdf)