„Моделиране на търсенето и предлагането на труд за нуждите на политиката на пазара на труда: подходи, решения и случая на българския пазар на труда“

На 26 януари 2016 г. Българска макроикономическа асоциация организира представяне на книгата "Бизнес цикли. Теории и модели" от доц. д-р Калоян Ганев (Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) с дискусант доц. д-р Румен Аврамов (Център за академични изследвания).

Презентацията от събитието е достъпна тук.

На 16 февруари 2016 г. Българската макроикономическа асоциация организира дискусия на тема „Моделиране на търсенето и предлагането на труд за нуждите на политиката на пазара на труда: подходи, решения и случая на българския пазар на труда“. Кратко представяне по темата направиха Ралица Симеонова-Ганева (Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“), Андрей Василев (БНБ), Любомир Димитров (ББР), Иглика Василева („Екорис“) и Калоян Ганев(Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“).

Презентацията от събитието е достъпна тук.