9-та конференция на Югоизточната мрежа за парична история

Организационният комитет на Югоизточната мрежа за парична история има удоволствието да Ви покани да вземете участие в 9-тата конференция на Югоизточната мрежа за парична история. Тя ще се проведе на 9-10 октомври 2014 година в София в Университет за национално и световно стопанство. Темата на тазгодишната конференция е "Изследване на Югоизточна Европа в историческа и сравнителна перспектива". 

Организационният комитет отправя покана към всички изследователи от академични и банкови институции (централно-банкови институции и търговски банки) да предоставят своите писмени разработки по темата до 1 септември 2014 г. на имейл адрес: 9SEEMHN@gmail.com

Автори на одобрените разработки ще бъдат уведомени не по-късно от 19 септември 2014 г. Официалната разработка за конференцията и презентацията към нея се очакват да бъдат изпратени до 3 октомври 2014 г. Разработките трябва да отговарят на обичайните научни стандарти, така че да представят и развият заглавната тема на конференцията достатъчно задълбочено. Избрани разработки ще бъдат публикувани в специално издание на Economic Alternatives Journal  (УНСС). Участието в конференцията не е обвързано с представяне на разработка.

Повече информация за събитието можете да намерите тук.