"Устойчив ли е държавният дълг на България"

На 1 декември 2015 г. (вторник) се проведе дискусия на тема:

"Устойчив ли е държавният дълг на България"

 Георги Ангелов (ИОО) представи работен доклад за устойчивостта на публичния дълг в България. Представянето ще послужи и като основа за дискусия върху Държавния бюджет за 2016 г. и Средносрочната фискална рамка за периода 2016-2018 г. Негов дискусант беше Георги Ганев (ЦЛС, СУ, кандидат за член на Фискалния съвет).

Презентацията от дискусията е достъпна тук.