Дискусия на БМА

На 10 октомври 2013г. БМА организира дискусия на тема:

"Разкъсване на връзките между суверена и банките в Европа - Как да спрем гравитацията?".

Презентацията по темата направи Калин Христов, БНБ.