Дискусия за Гърция

На 19 юли 2011 БМА организира дискусия на тема Гръцката криза: историческа перспектива.

Основната презентация изнесе Румен Аврамов от ЦЛС. Дискутант беше Калин Христов от БНБ.

Презентацията е достъпна тук (Pdf)