Дискусия за бюджет 2011

На 27 октомври БМА организира дискусия за бюджет 2011.

Основната презентация беше направена от Петър Чобанов (председател на АИАП, 2005-2009 г.).

Презентацията беше озаглавена "Бюджет 2011. Денят познава ли се от сутринта?" и е достъпна тук.