Икономическа библиотека

Съгласно споразумение межзу БМА и ИПИ, членовете на БМА имат възможност да ползват безплатно Икономическата библиотека. Необходима е единствено онлайн регистрация на сайта на библиотеката.

 

Икономическата библиотека на ИПИ и БМА започва с над 1600 автори и над 3000 книги. Всички книги в библиотеката са описани в онлайн каталог, достъпен на сайта на библиотеката. По имейл, RSS или Facebook може да се получава информация за нови книги. Книги могат да се резервират по интернет през сайта на библиотеката.

http://library.ime.bg