Предизвикателствата пред електроенергийния сектор в страната

На 22 юли в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА се проведе дискусия на тема:

"Предизвикателствата пред електроенергийния сектор в страната"

Презентация по темата направиха  Атанас Георгиев (БМА) и Иванка Диловска (Институт за Енергиен Мениджмънт).

Модератор на дискусията беше Красен Станчев (ИПИ).

Презентациите от дискусията можете на намерите на тук и тук