Резултати от конкурса за студентско есе за 2004 година

Резултати от конкурса за студентско есе за 2004 година

Темата на конкурса беше “Плюсове и минуси при присъединяването на България към ЕС”

 

УС на БМА реши:

Да не се присъжда първа и втора награда за обявения конкурс за есе на тема: “Плюсове и минуси при присъединяването на България към ЕС”. След обсъждане на поставените оценки се реши да се присъди трета награда на Емил Вучков.

 

Трето място - Емил Вучков (есето в pdf