Конкурс за студентско есе на тема:

Конкурс за студентско есе на тема:

 

“Европейският съюз – съюз на икономическите свободи или съюз на субсидиите”

 

 

В конкурса могат да участват всички български студенти (обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен), които имат интерес в областта нa макроикономиката.

 

Кандидатите трябва да покажат:

 

¨     много добри познания по отношение на икономиката;

¨     умения за боравене с формални модели;

¨     използване и цитиране на подходяща литература;

¨     оригиналност в стила;

¨     убедителност на изложението;

¨     есетaта могат да бъдат написани на български или на английски език;

¨     есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.

 

Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската Макроикономическа Асоциация (БМА).

 

Наградният фонд е осигурен със средства на Българската Макроикономическа Асоциация и предвижда следните награди: първа награда е в размер от 500 лв, втора - 250 лв, трета - 150 лв. На наградените студенти ще бъде предоставена възможност също така да представят своите есета на Годишната конференция на Българската Макроикономическа Асоциация през 2007 г.

 

Есетата трябва да се изпращат на е-mail verdji@gmail.com.

Крайният срок е 28.02.2007 г.

Резултатите ще бъдат обявени на сайта на БМА - www.bma-bg.org.

 

За повече информация и въпроси можете да се свържeте с техническия секретар на БМА, Вергиния Генова, на горепосочения e- mail.