Резултати от конкурса за студентско есе на БМА за 2017 година

Темата на конкурса за студентско есе на БМА за 2017 година беше:

Икономическият и паричен съюз на ЕС в следващото десетилетие?

 

Победител в конкурса на БМА:

Михаил Димитров (есето в pdf)

Икономически университет - Варна

 

Второ място и поощрителна награда:

Марияна Банкова (есето в pdf)

Тракийски университет - Стара Загора

 

Българска макроикономическа асоциация