Дискусия за финансовата криза

 

Дискусията се проведе на 21 януари 2009 г. На нея присъстваха голяма част от членовете на БМА както и няколко гости, включително Симеон Дянков, който е Главен Икономист, Finance and Private Sector, Vice-Presidency, The World Bank Group.

Дискусията се съсредоточи основно върху международните развития, очакванията за политиката на САЩ през следващите месеци и дълготрайните ефекти върху световната икономика. 

 

Симеон Дянков (Световната банка) и Георги Ангелов (Отворено общество)