Икономически и фискални ефекти от очакваните решения на КЕВР в енергетиката

На 15 юли 2015 г. се проведе дискусия на тема

"Икономически и фискални ефекти от очакваните решения на КЕВР в енергетиката"

Кратко представяне направиха Атанас Георгиев (СУ) и Иванка Диловска (Институт за Енергиен Мениджмънт).Модератор на събитието беше Калоян Стайков (ИПИ).

Материалите от дискусията можете да намерите на следните връзки.

Атанас Георгиев - презентация 

Иванка Диловска - презентация