Лекция на Томас Визер

 

 

Лекция на тема „Финансовата криза и отговорът на Европейския съюз”

Томас Визер, председател на Икономическия и финансов комитет на ЕС (EFC)

зала № 1 на Ректората на Софийския университет, 24 ноември, 10.00 часа

 

„Финансовата криза и отговорът на Европейския съюз" бе темата на лекцията на Томас Визер пред аудиторията на Софийския университет „Свети Климент Охридски". Томас Визер е председател на Икономическия и финансов комитет на Европейския съюз (ЕС) и генерален директор на дирекция „Икономическа политика и финансови пазари" във Федералното министерство на финансите на Република Австрия.

Първоначално старият континент е реагирал на кризата, започнала в САЩ, с убеждението, че това не може да се случи в Европа, каза Томас Визер. Постепенно потребителите са станали по-загрижени от случващото се в банковата система и ефектът от кризата е прераснал в психологически. Според него държавите не може повече да се разглеждат като „съседни", съдейки само по териториалните им граници. Развитието на икономиката на една страна оказва своето влияние не само на съседните държави, но и на останалия свят.

Европейският съюз предприема редица мерки, които да противодействат на финансовата криза и последващите й ефекти върху икономиките на страните. Важно условие за преодоляването на тези последствия е политиците да осъзнаят необходимостта от вземането на мерки на нивото на общността, подчерта Томас Визер. Трябва да се осъзнае, че солидарността е необходимо условие и че сам по себе си националният интерес не може вече да бъде ръководещ. „Еврозоната предполага както права, така и задължения", допълни Томас Визер.

Сред гостите в „Алма матер" бяха заместник-министърът на финансите Ана Михайлова, подуправителят на Българска народна банка (БНБ) Калин Христов, представители на Министерството на финансите, БНБ и на академичния състав на университета.

Томас Визер е на посещение в България по покана на заместник-министър председателя и министър на финансите Симеон Дянков и управителя на БНБ Иван Искров. Целта на визитата му е да запознае българските институции с дейността на Икономическия и финансов комитет на ЕС, както и да се запознае с резултатите от управлението на новото българско правителство през първите 100 дни.

http://www.minfin.bg/bg/news/3546

 

 

Биография:

 

Година на раждане: 1954 г., Бетезда,  САЩ

Семеен, с  едно дете

Националност:   австриец

Образование:

Степен по икономика /Университета в Инсбрук/, следдипломни квалификации в Университета в Колорадо, Булдер /стипендия Фулбрайт/ и в Института за научни изследвания, Виена.

Следдипломна  работа основно в сферата на иконометрията, теория на търговията и икономика  на ресурсите. Преподавал е  микро- и  макроикономика.

Професионален опит:

  •  

    1982 – 1984   Международна външнотърговска банка: Заместник-началник на експортно  финансиране

 •  
  •  

    1984 – 1985      Научно-изследователска работа върху индустриалните политики на Австрия, заедно с Австрийски институт за икономически изследвания  /WIFO/

 •  
  •  

    1986 – 1989 Икономист към Eвропейската асоциация за свободна  търговия /EFTA/ в Женева; основен акцент върху държавни макро-икономически анализи, търговски въпроси и въпроси, свързани с държавната помощ.

                                        От 1989 год.     Федерално Министерство на финансите на Австрия

 •  
  •  

                            Старши икономист с фокус върху въпросите на международната икономическа политика, въпроси свързани с Европейския съюз.

 •  
  •  

                            1995 – 1999: Заместник-генерален директор, отговорен икономическите политики, международни финансови институции и въпроси на ЕС.

 •  
  •  

                            1999 – 2002: Генерален директор Външни работи, икономическа политика, мита и акцизи.

 •  
  •  

                            2002:   Генерален директор по икономическа политика и финансови пазари.

 •  
  •  

    От  2009 год. Председател на Икономическия и финансов комитет в ЕС (Economic and Financial  Committee – EFC).

 •  
  •  

                             Публикации в списания и периодични издания по въпроси на националната и   международната икономическа политика. Член на контролни съвети на институти за икономически изследвания, на финансови институти и на Централната австрийска банка.