Представяне на книга

 Представянето на новата книга на доц. д-р Мартин Иванов "Брутният вътрешен продукт на България 1870 - 1945 г." се проведе на 10 април 2013 г. в Икономическата библиотека на ИПИ.

 

 

Настоящото изследване за първи път у нас реконструира брутния вътрешен продукт /БВП/ на България през дългия 120-годишен период от 1870 до 2010 г. То дава възможност за сравнение на икономическата /и оттам обществена/ ситуация през различни етапи от историческото развитие на страната, както и международни сравнения с други държави от Европа и останалия свят. Мартин Иванов е доктор по история и старши асистент в Института по исторически изследвания при БАН. От 2011 г. е председател на Държавна агенция "Архиви". Специализирал е в Кеймбридж и Единбург, Великобритания и в Националния университет на Ирландия. Преподава Стопанска история в СУ "Св.Климент Охридски" и ВУЗФ. Автор е на над 100 научни публикации и 7 монографични изследвания върху икономическата и социалната политика на България от 70-те години на XIX век до наши дни.

 Можете да намерите презентацията на доц.д-р Мартин Иванов тук.