Нова книга

Николай Неновски и Калина Димитрова Хаджинеделчева - членове на БМА - са сред авторите на новата книга на MIT Press за застраховането на депозитите.

Deposit Insurance around the World. Issues of Design and Implementation
Edited by Aslı Demirgüç-Kunt, Edward J. Kane and Luc Laeven

 

Повече за книгата тук:

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11662

 

Съдържанието и няколко глави от книгата са достъпни тук:

http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11662&mode=toc