Нова книга

Да останем в България: най-трудният избор?

(Кандидат-студентски дилеми)

Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

съставител: Таня Чавдарова

 

Днес от всеки сто български студенти близо 15 са записани в чуждестранни университети. Броят на българските абитуриенти, решили да следват в чужбина, непрекъснато и рязко нараства в последните десетина години. В същото време далеч не всички успяват да се дипломират зад граница, успеваемостта им се превръща в хроничен проблем не само за тях самите, но и а приелите ги университети.


Как младите хора вземат решение къде да следват, какво ги мотивира, дали оставащите и заминаващите се ръководят от различни ценности, пред какви дилеми са зправени те в един толкова важен момент от своя живот? Вече заминали, какви са проблемите и спънките, които ги възпрепятстват да следват успешно в чужбина; при какви условия те биха се върнали в България? Ето основните въпроси, на които книгата се стреми да предложи отговор чрез анализ на резултати от българо-немско социологическо изследване, в рамките на което бяха интервюирани български кандидат-студенти, български студенти в Германия, както и немски студенти. Това е книга за новите млади, написана в преобладаващата си част също от нови млади – студенти и докторанти по социални науки.