Нова книга


Инвестиции

Теория и практика на финансовите инструменти и пазари 

доц. Стефан Петранов

изд. Класика и Стил, София, 2010 

 

Книгата предлага един добре премерен баланс между солидна теоретична основа и практическо пoзнание в областта на инвестициите благодарение на богатия професионален опит на автора. Друго нейно достойнство е представянето и използването на моделния апарат на теорията. По принцип излагането на съвременната инвестиционна теория и управлението на портфейл от финансови инструменти не могат да станат без използването на определен математически апарат. Но тук той е сведен до необходимия минимум, така че текстът да е достъпен за студенти с базисна подготовка и същевременно за широк кръг от читатели с интереси в инвестиционната област. 

Книгата е ценна и с това, че се разглеждат и коментират както анализи и примери от международните финансови пазари, така и от практиката на българските пазари, институции и регулативни органи. Това е особено полезно за читатели, които искат да разберат функционирането на този сектор в България, който, от една страна, започна да се развива бурно в последните години, а, от друга, изпитва влиянието на световната финансова криза. 

 
Повече за книгата може да прочетете тук:
http://www.klasikastil.com/internal.aspx?bookid=644&katalog=1