Нова книга

 

Пари и де/стабилизация в България 1948 - 1989

Румен Аврамов 
Институт за изследване на близкото минало, Институт "Отворено общество", СИЕЛА 
София 2008, 340 стр.

Книгата разглежда механизми на „паричната политика” и два от опитите (началото на 60-те и края на 80-те години) за макроикономическа стабилизация по време на комунистическия режим. Проучени са документи от разсекретените архивни фондове на Българската народна банка, които създават по-ясна представа за начина на действие и границите в мисленето на отговорните за стопанската политика в страната. Тяхната визия непосредствено преди 1989г. е съпоставена с погледа на най-критично настроените икономисти от същия период, като по този начин е оценен фрагмент от интелектуалния потенциал при старта на Прехода.

 

Повече за книгата тук:

http://www.minaloto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=278:money-and-destabilization-in-bulgaria-1948-1989&catid=25:books-and-collections&Itemid=37⟨=bg