Ново изследване

 

За инвестициите във висше образование като антикризисна мярка

 

Георги Ангелов, Симеон Дянков, Увеличаване броя на студентите като антикризисна мярка

Georgi Angelov, Simeon Djankov,  Increasing University Enrollment as Crisis Response