Регистрация в НПО портал

 

Българската макроикономическа асоциация се регистрира в информационния портал за неправителствените организации в България - www.ngobg.info

Неговата цел е да се превърне в актуален източник на информация от и за НПО. Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО в България. Всяка регистрирана организация може да редактира профила си и да ползва услугите на сайта – създаване на собствена уебстраница, публикуване и ползване на материали в библиотеката, публикуване на съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, достъп до базата данни с кандидат-доброволци, публикуване на прессъобщения, новини, събития в календара, както и малки обяви.